En vara har lagts i din kundkorg, du hittar kundkorgen överst på sidan.

Om Samfundet

Svenska Arkeologiska Samfundet bildades den 5 maj 1947. Syftet var att få till stånd en arkeologisk sammanslutning som skulle förena fackmässigt verksamma representanter för de skilda arkeologiska vetenskapsgrenarna.

Samfundet har under de gångna åren lyckats med syftet att förena aktiva arkeologer i en gemenskap, som har blivit en naturlig fortsättning på de olika universitetsseminariernas verksamhet för de yrkesarbetande inom ämnet.

Samfundet är idag den organisation där svenska arkeologer kan samverka vid seminarier, temaaftnar och föreläsningar. Dess verksamhet har tidigare varit knuten till Stockholm men en strävan är att bredda denna även till andra delar av landet.

Samfundet arrangerar även arkeologiska temaresor såväl inom landet som utomlands för sina medlemmar. Svenska Arkeologiska Samfundet utger medlemsbladet Gjallarhornet samt den engelskspråkiga tidskriften Current Swedish Archaeology.

Läs mer om Arkeologiska samfundet på förbundets hemsida.

Läs mer om Current Swedish Archaeology (CSA) på tidskriftens hemsida.